Skelbiamas grafikos dizainerio konkursas

2020, vasario 20 0 komentarų

Klaipėdos lėlių teatras ieško grafikos dizainerio 2021 m. vyksiančiam Tarptautiniam lėlių teatro festivaliui MATERIA MAGICA!

Tarptautinis lėlių teatro festivalis MATERIA MAGICA – vienintelis profesionalus lėlių teatro festivalis Lietuvoje. Festivalis rengiamas kas dvejus metus gegužės mėnesį Klaipėdos miesto scenose, atvirose erdvėse. 2021 m. festivalis vyks gegužės 12–16 d.

Kviečiame konkurse dalyvauti dailininkus, grafinio dizaino specialistus, vizualaus meno kūrėjus.

Konkurse norintys dalyvauti kūrėjai nuo 2020 m. kovo 1 d. iki gegužės 30 d. elektroniniu paštu klaipedosleles@gmail.com turėtų pateikti festivalio vizualinės koncepcijos aprašymą su vizualiais pavyzdžiais bei raštišką patvirtinimą, jog sutinka su konkurso sąlygomis. Konkurso rezultatai skelbiami birželio 30 d.

Su konkursą laimėjusiu dalyviu pasirašoma terminuota darbo sutartis. Bendra darbo sutarties vertė 5400 Eur (su mokesčiais).

Daugiau informacijos tel. +370 46 239932 arba el. paštu klaipedosleles@gmail.com.

TARPTAUTINIO LĖLIŲ TEATRO FESTIVALIO MATERIA MAGICA

www.materiamagica.lt

GRAFIKOS DIZAINERIO KONKURSO NUOSTATAI

  1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Tarptautinis lėlių teatro festivalis MATERIA MAGICA – vienintelis profesionalus lėlių teatro festivalis Lietuvoje. Festivalis rengiamas kas dvejus metus gegužės mėnesį Klaipėdos miesto scenose, atvirose erdvėse. 2021 m. festivalis vyks gegužės 12–16 d.

1.2. Festivalio organizatorius – Klaipėdos lėlių teatras (toliau – Organizatorius).

  1. KONKURSO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

2.1. Konkurso tikslas – pasiūlyti ir įgyvendinti festivalio vizualinę koncepciją.

2.2. Konkurso uždaviniai:

2.2.1. Skatinti Lietuvos vizualaus meno kūrėjus kurti, bendradarbiauti.

2.2.2. Organizuoti darbų peržiūrą, vertinimo eigą ir priimti sprendimą.

2.2.3. Išrinkti konkurso laimėtojus.

2.2.5. Su konkurso laimėtoju sudaryti darbo arba paslaugų sutartį.

  1. KONKURSO DALYVIAI

3.1. Konkurse gali dalyvauti profesionalūs dailininkai, grafinio dizaino specialistai, vizualaus meno kūrėjai ir pan.

3.2. Konkurse dalyvaujantys dalyviai turi gebėti dirbti kompiuterinėmis maketavimo ir vaizdo formavimo programomis („Corel Graphics“, „Adobe Photoshop“ ar pan.).

3.3. Konkurse dalyvaujantys dalyviai turi turėti patirties kuriant, maketuojant bei ruošiant spaudai bei internetui įvairius grafinio dizaino objektus: plakatus, reklamas, afišas, lankstinukus, skrajutes ir pan.

  1. KONKURSO TVARKARAŠTIS IR EIGA

4.1. Konkursas skelbiamas www.klaipedosleliuteatras.lt svetainėje bei kituose Klaipėdos lėlių teatro informaciniuose kanaluose. Konkurso pradžia 2020 m. kovo 1 d., pabaiga 2020 m. gegužės 30 d. Konkurso rezultatai skelbiami birželio 30 d.

4.2. Dalyvis laikotarpiu 2020 m. kovo 1 d.–gegužės 30 d. elektroniniu paštu klaipedosleles@gmail.com komisijai turi pateikti festivalio vizualinės koncepcijos aprašymą su vizualiais pavyzdžiais bei raštišką patvirtinimą, jog sutinka su konkurso sąlygomis. Aprašymas turėtų būti pateiktas PDF formatu (1 failas), užimti ne daugiau kaip 4 puslapius (lapo formatas A4). Šiame pristatyme turi būti: pavadinimas, aiškus 1 puslapio darbo pristatymo tekstas (sveikintina, jei jame atsispindėtų motyvacija, kodėl pasirinkote siūlyti būtent šiuos vizualinius sprendimus), vaizdas (pagrindinis Jūsų idėją atspindintis eskizas), papildomos vaizdinės detalės ir techninės charakteristikos (jei esate numatę: planuotinų spaudinių matmenys, medžiagos, kitos techninės sąlygos).

  1. KONKURSO APDOVANOJIMAI

7.1. Su konkursą laimėjusiu dalyviu pasirašoma terminuota darbo sutartis 2020 m. rugsėjo 1 d.–2021 m. gegužės 31 d. Bendra darbo sutarties vertė 5400 Eur (su mokesčiais).

7.2. Jei pirmos vietos laimėtojas atsisako pasirašyti terminuotą darbo sutartį, Organizatorius pasilieka teises (išimtines teises) į konkursą laimėjusio dalyvio sukurtą vizualinę koncepciją.