Išlydėjome Karakumų Asilėlio mokyklėlės mokinukus į vasarą

2024, birželio 10 0 komentarų

brangieji, praėjusią savaitę užvėrėme Karakumų Asilėlio mokyklėlės duris ir išlydėjome savo nuostabiuosius uoliuosius mokinukus į vasarą.
Gėlių jūra, šypsenos, scenos šviesos, tėvelių plojimai, diplomėliai, gražūs žodžiai, padėkos ir linkėjimai, kiemelis, žaislais pasipuošęs medis, arbūzo saldumas, koncertas ir truputį nuo ašarų sublizgusios akys.

Buvo puikūs metai! Daug visko išmokome, patyrėme, atradome. Brangiausia mums – ne tik tai, kad galime matyti, kaip auga ir tobulėja mūsų mažieji vaikeliukai, ne tik tai, kad turime laimę lydėti juos už rankos šiuo mokslo keliu, bet – kad galime liudyti jūsų gražų laiką drauge.

Karakumų Asilėlio mokyklėlė skaičiuoja ne vienerius metus. Per ilgą laiką ieškojome, tikrinome ir tikrinomės, tobulinome, puoselėjome mokymo sistemą, stengėmės išlaikyti išsikeltus Mokyklėlės tikslus: supažindinti mažuosius teatro gerbėjus su lėle, lėlių teatru, puoselėti žmogiškąsias vertybes, mokyti vaikus bendrauti, būti grupėje, reikšti mintis, nebijoti savęs ir kitų. Dėkajome jums, kad leidžiate mums tobulėti, augti, jausti prasmę.

Šiandien ypač norime padėkoti puikiesiems Karakumų Asilėlio mokyklėlės Mokytojams – be jūsų atsidavimo, tikėjimo, noro, jautrumo šis kelias, kuriuo kasmet visi einame, neturėtų tokių spalvų, tūrio, gelmės ir žaismės. Dėkojame Aušrai Juknevičienei, Monikai Mikalauskaitei-Baužienei, Renatai Kutaitei-Raudonienei, Vytautui Kairiui. Ačiū už mūsų bendrą juoką, laiką, laimę.

Atsisveikiname iki kitų mokslo metų.
Tegul vasara žydi, ežero vandenėlis maloniai gaivina ir lai niekad nepritrūksta arbūzo!

Iki pasimatymo!
Uodegėle moja Mokyklėlės direktorius Karakumų Asilėlis

fotografavo Virginija Rimkaitė