Klaipėdos lėlių teatro jauniesiems žiūrovams – „Laukiantys bilietai“

2020, rugsėjo 2 0 komentarų

Mieli Klaipėdos lėlių teatro žiūrovai, kviečiame Jus pasinaudoti „Laukiančiu bilietu“!
„Laukiantis bilietas“ – VšĮ „Klaipėdos šventės“ sukurta klaipėdietiška iniciatyva, atsiradusi po labdaringo kovo 11-osios koncerto. Renginio metu paaukotos lėšos virto „Laukiančiais bilietais“.

Kas yra „Laukiantis bilietas“?
• „Laukiantis bilietas“ yra geradario nupirktas bilietas vaikui ar jaunuoliui į Klaipėdos lėlių teatro repertuarinius spektaklius.
• VšĮ „Klaipėdos šventės“ sumanyto Labdaros koncerto lėšomis sukurti 164 bilietai (34 vnt. po 3 Eur ir 130 vnt. po 5 Eur), kurie yra atidėti ir lauks savo žiūrovo Klaipėdos lėlių teatro renginiuose.

Koks yra „Laukiančio bilieto“ tikslas?
• Skatinti šeimas kartu su vaikais, o vyresnius jaunuolius – savarankiškai, lankytis Klaipėdos lėlių teatro spektakliuose, supažindinti su profesionaliuoju scenos menu, auginti motyvuotą ir išprususią ateities kartą.

Kaip atpažinti „Laukiantį bilietą“?
• „Laukiantis bilietas“ turės išskirtinę žymę – ant bilieto bus uždėtas raudonas spaudas su užrašu „Laukiantis bilietas“.

Kas gali pasinaudoti „Laukiančiu bilietu“?
• „Laukiančiu bilietu“ pasinaudoti galės į Klaipėdos lėlių teatro spektaklius savarankiškai atėję vaikai, paaugliai ir jaunimas iki 18 m. amžiaus. Tėvai taip pat turės teisę prašyti kasininko „Laukiančio bilieto“ savo vaikams.

Kas negali pretenduoti į „Laukiantį bilietą“?
• Suaugę asmenys negali pretenduoti į „Laukiantį bilietą“.

Kur ir kas įteiks „Laukiantį bilietą“?
• „Laukiančio bilieto“ platinimo vieta – Klaipėdos lėlių teatro bilietų kasa (Turgaus g. 9, Klaipėda), bilietą įteiks sąžiningas tarpininkas – teatro kasininkas.

Kiek truks „Laukiančio bilieto“ dalijimo akcija?
• „Laukiantys bilietai“ platinami nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. iki tol, kol bus išdalinti 164 „Laukiantys bilietai“.
• Informacija apie išdalintus „Laukiančius bilietus“ bus skelbiama Klaipėdos lėlių teatro Facebook paskyroje, Klaipėdos lėlių teatro interneto svetainėje www.klaipedosleliuteatras.lt bei nurodytais kontaktiniais telefonais kiekvieno mėnesio paskutinę darbo dieną.

Ar turės teisę Klaipėdos lėlių teatro kontrolierius paprašyti asmens dokumento,
kilus abejonei dėl asmens amžiaus?
• Klaipėdos lėlių teatro kontrolierius turi teisę paprašyti asmens dokumento, kilus abejonei dėl asmens, siekiančio pasinaudoti „Laukiančiu bilietu“, amžiaus.

Ar gali „Laukiantis bilietas“ būti panaudotas norint įsigyti kvietimą ar abonimentą į Klaipėdos lėlių teatro renginius?
• „Laukiantis bilietas“ išduodamas tik individualiai į konkretų pasirodymą, kaip kvietimas ar abonimentas panaudotas būti negali.

Kas suteiks informaciją apie „Laukiantį bilietą“?
• Informacija bus teikiama Klaipėdos lėlių teatro bilietų kasoje, bilietų kasos tel. 8 (46) 23 99 32, projekto vadovė Dalia Matačiūtė tel. 8 644 58059, el. p. dalia@klaipedosleliuteatras.lt, Klaipėdos lėlių teatro tinklalapyje bei Facebook paskyroje.