Tarptautinis projektas “Meno tiltas”

Tarptautinį projektą „Meno tiltas“ subsidijuoja Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programa 2007-2013.

Tarptautiniame projekte „Meno tiltas“ dalyvauja – Liepojos lėlių teatras (projekto pagrindinis partneris), Klaipėdos lėlių teatras (projekto partneris), Panevėžio lėlių vežimo teatras (projekto parneris).

Projekto pradžia – 2008 m. lapkričio 3 d.

Projekto pabaiga  – 2010 m. balandžio 10 d.

Įpusėjus pirmajam sezonui naujuose namuose Klaipėdos lėlių teatras įsijungė į naują trišalį tarptautinį projektą, kurį inicijavo Liepojos savivaldybės lėlių teatras. Jo sumanytojai yra Richardas ir Inesa Beltes, šio teatro įkūrėjai ir kūrybingi vadovai. Projektas vadinasi „MENO TILTAS“. Jo tikslas yra dirbant kartu bei derinant veiksmus geriau pažinti artimiausių kaimyninių šalių kultūrą ir padėti geriau ją suprasti savos šalies piliečiams. Bendro projekto sutartis buvo pasirašyta Klaipėdos lėlių teatre 2008 m. lapkričio  3 d., o lapkričio 17 d. , Latvijos nepriklausomybės dienos išvakarėse, Klaipėdos lėlių teatro atstovai vyko į Liepoją dalyvauti bendrame šalių renginyje, skirtame Latvijos nepriklausomybės dienai. Projekte, kartu su Klaipėdos lėlininkais dalyvauja ir Panevėžio lėlių vežimo teatras. Panevėžiškiai šventė proga Liepojoje parodė spektaklį „Trys lokiai“, režisuotą šio teatro įkūrėjo entuziastingojo Antano Markuckio.

Panevėžio ir Klaipėdos kolegos sveikino Liepojos lėlininkus ir žiūrovus nepriklausomybės dienos proga, kartu žiūrėjo dokumentinį lėlių animacijos filmą, sukurtą suprantama vaikams menine kalba, primenančią Latvijos nepriklausomybės kelią. Po paneviežiečių spektaklio jaukiai pabendrauta su žiūrovais, einant latviškus ratelius, žaidžiant žaidimus ir bendraujant. Aptartos tolesnės projekto gairės, būsimi renginiai.

Panašūs projektai negimsta spontaniškai arba per vieną dieną. Liepojos lėlių  teatro menininkai nuolat lankosi Lietuvoje. Jie dalyvavo ne viename lėlių teatro renginyje Klaipėdoje, Panevėžyje, Utenoje, Alytuje ir bendraudami su kolegomis brandino tarptautinio projekto idėją. Richardo ir Inesos Bele teigimu, Lietuvos lėlių teatras šiuo metu tikrai vystosi drąsiau negu Latvijoje, yra daugiau pažengęs menine prasme, todėl projektu „LATVIJA-LIETUVA ĮVEIKIA RIBAS BENDRADARBIAUDAMA“ jie norėta pasinaudoti galimybe dalintis kūrybinėmis idėjomis, kaupti patirtį, iš esmės pažinti Lietuvos lėlių teatro mokyklą.  Kad tai nėra tušti žodžiai primena ir faktai. Šiuo metu garsiausias Lietuvos lėlių teatro menininkas Vitalijus Mazūras, su žmona Nijole, kuri yra šeimos teatro „Paršiukas Ikaras“ įkūrėja ir aktorė, dirba Liepojoje. Čia artimiausiu metu įvyks spektaklio „Raudonkepurė“ premjera, kurį V. Mazūras stato Liepojos lėlių teatre. Dar 2005 m. Liepojos lėlių teatras dalyvavo Klaipėdoje rengtame lėlių teatro festivalyje „Karakumų asilėlis“, o 2006 m. į Liepoją pastatyti spektaklio buvo pakviesta Klaipėdos lėlių teatro meno vadovė Gintarė Radvilavičiūtė. Tada lėlių vaidinimas „Angelų pasakos“, sukurtas su Liepojos lėlininkais ir parodytos festivalyje Utenoje. Šiame festivalyje dalyvavęs ir V. Mazūras  puikiai atsiliepė apie Gintarės darbą, padrąsindamas Liepojos kolegas kūrybiniam bendradarbiavimui.

Taigi, tarptautinis projektas „LATVIJA-LIETUVA ĮVEIKIA RIBAS BENDRADARBIAUDAMA 2007-2013“ tęsiasi. Dar š.m. gruodžio 5 d. Klaipėdos lėlių teatras laukia svečių iš Liepojos  premjeriniame spektaklyje suaugusiems „Karalius Juoba“, kurį šiuo metu repetuoja Gintarė Radvilavičiūtė, o režisierė Jūratė Januškevičiūtė yra pakviesta statyti lėlių spektakli  Liepojoje 2009 m.

Klaipėdos lėlių teatro rėmėjai ir draugai
lkt
kms
Klaipeda-+-Klaipeda-vert-sm
LKI-juodas-skaidrus-1200px-1024x586
ob
liv
erasmus
norden1
balticum
vakaru-ekspresas
laluna
atsis
svajoniu-vejos
unima
(internetui--jpeg)-(1)