Tarptautinis projektas “OFF-Book”

Projekto tikslinės grupės:

Bendrojo ugdymo mokyklų pedagogai ir mokiniai
Mokyklų vadovai ir administracijos darbuotojai
Švietimo sistemos ekspertai ir politikai

Numatomi pagrindiniai projekto rezultatai:

Meninio ugdymo gairės pedagogams, skirtos ugdymo integracijai mokykloje skatinti

Teatro laboratorijos metodo taikymo vaizdinė medžiaga, skirta Ankstyvojo pasitraukimo iš švietimo sistemos problemai spręsti.

Projekto partneriai

Klaipėdos universitetas (Lietuvos), S. Dacho progimnazija (Lietuva), Klaipėdos universitetas (Lietuva), Pixel Associazione (Italija), Teatro Stabile di Grosseto (Italija), Sienos universitetas (Italija), Klaipėdos lėlių teatras (Lietuva), Colegiul “Octav Bancila” (Rumunija), Scoala primara EUROED (Rumunija).

Info apie projektą rasite čia: https://off-book.pixel-online.org

Projektas remiamas Europos komisijos per Lietuvos nacionalinės agentūros ERASMUS+ programą.

Pastaraisiais dešimtmečiais Europos sąjungos šalyse didelis dėmesys teikiamas daugiakultūriškumo ir diskriminacijos problemoms spręsti. Nepaisant daugelio pastangų pastebima, jog visuomenėje, o ypač mokyklose vis dar stokojama sąmoningumo ir gebėjimų kovoti su didėjančia diskriminacija. Ugdymo ir ugdymosi sistema grindžiama kritikuotinu mokinių pažangos vertinimu, atsižvelgiant tik į ugdytinių įgytas žinias. Tai daro įtaką menkam mokinių našumui, mokymosi motyvacijos silpnėjimui. Mokyklos, užuot stengusios įtraukti mokinius į ugdymo ir ugdymosi procesą, neretai silpnai besimokančius mokinius stengiasi pašalinti iš mokyklos.

Projekto OFF-BOOK tikslas – skatinti mokyklose patirtinį ir integralų ugdymą, įvairių kultūrų savitarpio supratimą, kurie kaip strateginis siekinys prisidėtų prie Ankstyvojo pasitraukimo iš švietimo sistemos prevencijos. Ugdymas, pasitelkiant menus bei teatrinę veiklą – inovatyvus projekto veiksnys, kuris padės išvengti mokinių pažangos vertinimo, atsižvelgiant tik į jų žinias.

Klaipėdos lėlių teatro rėmėjai ir draugai
lkt
kms
Klaipeda-+-Klaipeda-vert-sm
LKI-juodas-skaidrus-1200px-1024x586
ob
liv
erasmus
norden1
balticum
vakaru-ekspresas
laluna
atsis
svajoniu-vejos
unima
(internetui--jpeg)-(1)